CTESC
Cercador

Inici > L'Observatori > L'Observatori > Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents

Persones empresàries

Aquest espai inclou preguntes més freqüents en el camp de l'RSE vinculades a l'àmbit empresarial i dirigides a les persones empresàries. Recull indicacions sobre guies d'RSE, la seva aplicació, exemples de casos, etc.


Persones treballadores

Preguntes més freqüents en el camp de l'RSE vinculades a l'àmbit empresarial i dirigides a les persones treballadores. Aquest apartat comprèn indicacions sobre pràctiques de conciliació de la vida personal amb la laboral, igualtat entre dones i homes, etc.


Persones expertes

En aquest apartat, dirigit a persones expertes (vinculades a l'ensenyament, a l'assessorament d'empreses, etc.), s'hi recullen indicacions sobre promoció de l'RSE a les institucions, documentació especialitzada, formació en RSE, etc.


Ciutadania

Aquest espai inclou preguntes més freqüents en el camp de l'RSE no incloses en els apartats anteriors i dirigides a la ciutadania. Comprèn indicacions sobre consum, organitzacions socialment responsables, reciclatge, etc.

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat