CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Cerca


Destacats

16/05/2019

  • Gomà, R. i Subirats, J. (coords.) (2019). Canvi d'època i de polítiques públiques a Catalunya. Barcelona: Galaxia Gutenberg.
  • UGT (2019). Diversitat LGTBI als centres de treball: informe de resultats de l’enquesta pdf. Barcelona: Secretaria d’igualtat de la UGT de Catalunya. Consulta a http://ugt-cat.net/subdominis/premsa/2019_informe_lgtbi_resultenquestes.pdf.
  • Madden, D. i Marcuse, P. (2018). En defensa de la vivienda. Madrid: Capitan Swing.
  • Aleksynska, M., Berg, J., Foden, D. et al. (2019). Working conditions in a global perspective. Ginebra: Eurofound; International Labour Organization.

ctescVídeo [+]

17/05/2019

Informe "Diversitat LGTBI als centres de treball"UGT Catalunya17/05/2019

ctescSo [+]

15/02/2019

Accés a l'audio

Millions living in poverty, despite being employedOIT15/02/2019

ctescImatge [+]

04/03/2019

#SomAquí #Som8deMarç [>]Institut Català de les Dones04/03/2019

Prestatgeria digital [+]

30/04/2019

  • Casas, M. E. (2019). “Soberanía” sobre el tiempo de trabajo e igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
  • Monereo, J. L. (2019). La garantía del derecho a la salud y la asistencia sanitaria en la normativa internacional general y comunitaria pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
  • Gutiérrez, D. (2019). La adaptación de la extinción por la ineptitud sobrevenida del trabajador con discapacidad a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad: ¿una cuestión pendiente? pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
  • Lahera, J. (2019). Hacia un nuevo modelo de huelga triangular mercantil (SSTS 3 Octubre 2018, Rec. 1147/2017 y Rec. 3365/2016) pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
  • Preciado, C. H. (2019). Estudio comparativo sobre el RD-Ley 8/2019, de 8 de marzo pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat