CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Prestacions de maternitat' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

02. Política social i seguretat social

08. Protecció social - Maternitat

Ballester, M. A. (2019). La transposición pendiente en el ordenamiento español de la Directiva 92/85 de protección de la maternidad (lo que significa prevenir). Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. extraordinario (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Ballester (2019)
Prestacions de maternitat
24/04/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat