CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Prestacions de supervivència' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

02. Política social i seguretat social

06. Protecció social - Sobrevivents

Idescat (2018). Estadística de pensions no contributives: pensions no contributives i altres prestacions de sosteniment de la renda 2018. Barcelona: Idescat. Consulta a https://www.idescat.cat/novetats/?id=3263.
Idescat (2018)
Prestacions de supervivència
02/05/2019

Anuari
Recursos electrònics

Marco, M. P. i González, J. C. (2019). Violencia de género y pensión de viudedad de la Seguridad Social en España: la perspectiva de género, y el género en perspectiva para la consecución de la justicia material y avanzar en igualdad. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. extraordinario (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Marco i González (2019)
Prestacions de supervivència
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat