CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Diferència del salari' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

13. Treball i ocupació

07. Salaris i sistemes de remuneració

Rodríguez, S. (2019). Discriminación retributiva por razón de género y responsabilidad social. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. extraordinario (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Rodríguez (2019)
Diferència del salari
24/04/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat