CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Seguretat social' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

02. Política social i seguretat social

03. Protecció social

García, M. L. (2019). Recordatorio de jurisprudencia en materia de Seguridad Social, en la Sala Cuarta del Tribunal Supremo: marzó 2017 a diciembre 2017. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 139 (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
García (2019)
Seguretat social
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat