CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Discriminació sexual' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

04. Dret, govern i política

02. Drets humans

López, J. (2019). Systemic discrimination y política de igualdad efectiva en género. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. extraordinario (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
López (2019)
Discriminació sexual
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat