CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Subcontractació' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

12. Administració

07. Administració de la producció

Monereo, J. L., Moreno, M. N. i López, B. M. (2019). La descentralización productiva a través de la subcontratación en el sector público y vicisitudes subrogatorias. Revista de derecho social, núm. 85 (enero-marzo 2019). Albacete: Bomarzo.
Monereo, Moreno i López (2019)
Subcontractació
02/05/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat