CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Treballadors estrangers' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

14. Població i migracions

09. Migració

Fernández, A. (2019). La discriminación directa en el acceso al empleo por razón de origen geográfico. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 85 (enero-marzo 2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Fernández (2019)
Treballadors estrangers
02/05/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat