CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Aturats de llarga durada' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

13. Treball i ocupació

01. Ma d'obra, ocupació, desocupació i mobilitat

Comissió Europea (2019). Evaluation of the Council recommendation on the integration of the long-term unemployed into the labour market. Brussels: European Commission. Consulta a https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9346&furtherNews=yes.
Comissió Europea (2019)
Aturats de llarga durada
12/04/2019


Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat