CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Conciliació família i treball' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

05. Ciències socials i cultura

03. Societat i assumptes socials

Molero, L. (2019). Los desafíos de una genuina conciliación de la vida profesional y familiar en la sociedad española del siglo XXI. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. extraordinario (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Molero (2019)
Conciliació família i treball
24/04/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat