CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Energia' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

08. Activitats econòmiques

11. Energia

Duarte, V. (2019). El nou mix energètic a la península ibèrica: el combat contra l'escalfament global. Informe mensual, núm. 433 (abril 2019). Barcelona: Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. Servei d'Estudis. Consulta a http://www.caixabankresearch.com/ca/2019-04-01-000000.
Duarte (2019)
Energia
07/05/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat