CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Funció pública' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

04. Dret, govern i política

03. Govern i administració pública

Generalitat de Catalunya (2019). Codi de funció pública a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Consulta a https://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_dret_de_catalunya/Codi_Funcio_Publica/.
Generalitat de Catalunya (2019)
Funció pública
26/04/2019

Legislació
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat