CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Empreses multinacionals' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

03. Desenvolupament econòmic

04. Economia de l'empresa

Dávila, M. A. i Durán, J. J. (2019). Expansión de la empresa multinacional española en la crisis. Economistas, núm. 162-163 (marzo 2019). Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.
Dávila i Durán (2019)
Empreses multinacionals
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat