CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Assistència mèdica' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

02. Política social i seguretat social

07. Protecció social - Salut

Monereo, J. L. (2019). La garantía del derecho a la salud y la asistencia sanitaria en la normativa internacional general y comunitaria pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
Monereo (2019)
Assistència mèdica
30/04/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat