CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Atur' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

13. Treball i ocupació

01. Ma d'obra, ocupació, desocupació i mobilitat

Desdentado, E. (2019). Desempleo asistencial y control de rentas: análisis y reflexiones sobre la última jurisprudencia. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 139 (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Desdentado (2019)
Atur
24/04/2019

Article
Paper

Gil, J. (2019). Situación legal de desempleo. Revista del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, núm. 139 (2019). Madrid: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Gil (2019)
Atur
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat