CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Hoteleria' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

08. Activitats econòmiques

17. Hoteleria, turisme i sector terciari

García, A. M., Gracia, M. i Gutiérrez, F. J. (2019). La empresa turística en España: estructura actual y retos institucionales para su desarrollo y competitividad. Economistas, núm. 162-163 (marzo 2019). Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.
García, Gracia i Gutiérrez (2019)
Hoteleria
24/04/2019

Article
Paper
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat