CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Informes de consultor' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

19. Informació i documentació

04. Material d'informació

Consell Econòmic i Social d'Andalusia (2018). Informe sobre la situación socioeconómica de Andalucía 2017. Sevilla: Consejo Económico y Social de Andalucía. Consulta a http://www.juntadeandalucia.es/consejoeconomicoysocial/publicaciones/detalle?id=1927.
Consell Econòmic i Social d'Andalusia (2018)
Informes de consultor
16/05/2019

Memòria socioeconòmica i laboral
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat