CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Jornada de treball' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

13. Treball i ocupació

05. Ordenament del temps de treball, vacances i llicències

Preciado, C. H. (2019). Estudio comparativo sobre el RD-Ley 8/2019, de 8 de marzo pdf. Derecho de las relaciones laborales, núm. 3 (marzo 2019). Madrid: Grupo Francis Lefebvre.
Preciado (2019)
Jornada de treball
30/04/2019

Article
Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat