CTESC | ctesc.gencat.cat | Centre de Documentació
CTESC
Cercador

Inici > Centre de Documentació

Centre de Documentació

Expositor de novetats | Documents amb el tema 'Mercat de treball' entre 06/04/2019 i 16/05/2019

13. Treball i ocupació

01. Ma d'obra, ocupació, desocupació i mobilitat

Izquierdo, G. i Recio, M. L. (2019). Población activa y oferta productiva. Economistas, núm. 162-163 (marzo 2019). Madrid: Colegio de Economistas de Madrid.
Izquierdo i Recio (2019)
Mercat de treball
24/04/2019

Article
Paper

Comissió Europea (2019). The impact of digital transformation on EU labour markets. Brussels: European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Consulta a https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9344&furtherNews=yes.
Comissió Europea (2019)
Mercat de treball
12/04/2019


Recursos electrònics
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat