CTESC
Cercador

Inici >

Membres del Consell

Presidència

Conseller/a Lluís Franco i Sala [+]

Secretaria Executiva

Conseller/a Teresita Itoiz Cruells [+]

Vicepresidència primera

Conseller/a Alba Cabañas Varales [+]

Vicepresidència segona

Conseller/a Ricard Bellera Kirchhoff [+]

Ple

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a Gina Argemir i Martínez [+]

Conseller/a Ricard Bellera Kirchhoff [+]

Conseller/a José Manuel Jurado Villena [+]

Conseller/a Carme Martínez Ruzafa [+]

Conseller/a Antònia Pascual Moreno [+]

Conseller/a Llorenç Serrano Giménez [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a José Manuel Fandiño i Crespo [+]

Conseller/a Josefa García i Lorenzo [+]

Conseller/a Dionís Oña i Martín [+]

Conseller/a Aida Ruiz Franco [+]

Conseller/a José Martín Vives i Abril [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Yesika Aguilar Granados [+]

Conseller/a Andreu Basseda Tous [+]

Conseller/a Alba Cabañas Varales [+]

Conseller/a Jorge Juan Galofré Moragas [+]

Conseller/a Juan José Meca Saavedra [+]

Conseller/a Marisol Morales de Cano [+]

Conseller/a Antonio Sáenz Andrés [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Moisés Bonal i Ferrer [+]

Conseller/a Elena de la Campa Alonso [+]

Conseller/a Sílvia Miró Martín [+]

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)

Conseller/a Maria Helena de Felipe Lehtonen [+]

Conseller/a Salvador Guillermo Viñeta [+]

Grup 3

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

Conseller/a Maria Rovira Duran [+]

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

Conseller/a Gemma Comajuncosa i Sambeat [+]

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)

Conseller/a Màrius A. Vizcarro i Gianni [+]

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

Conseller/a Xavier Pié i Dols [+]

Conseller/a Lorena Torró i Garrido [+]

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Conseller/a Jesús Delgado i Almendros [+]

Experts

Conseller/a Ramon Bonastre i Bertran [+]

Conseller/a Gemma Cairó i Cèspedes [+]

Conseller/a Jana Callís i Vilagut [+]

Conseller/a Joan B. Casas Onteniente [+]

Conseller/a Modest Guinjoan Ferré [+]

Conseller/a Rafael Ortiz Cervelló [+]

Executiva

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a Gina Argemir i Martínez [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a José Manuel Fandiño i Crespo [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Antonio Sáenz Andrés [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Moisés Bonal i Ferrer [+]

Grup 3

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

Conseller/a Maria Rovira Duran [+]

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)

Conseller/a Màrius A. Vizcarro i Gianni [+]

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

Conseller/a Xavier Pié i Dols [+]
coord.

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a Gina Argemir i Martínez [+]

Conseller/a Ricard Bellera Kirchhoff [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a José Manuel Fandiño i Crespo [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Andreu Basseda Tous [+]

Conseller/a Alba Cabañas Varales [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Moisés Bonal i Ferrer [+]

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)

Conseller/a Salvador Guillermo Viñeta [+]

Grup 3

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

Conseller/a Xavier Pié i Dols [+]

Experts

Conseller/a Joan B. Casas Onteniente [+]

Conseller/a Modest Guinjoan Ferré [+]

Conseller/a Rafael Ortiz Cervelló [+]

Mercat de Treball i Polítiques Socials

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a Antònia Pascual Moreno [+]

Conseller/a Llorenç Serrano Giménez [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a Aida Ruiz Franco [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Yesika Aguilar Granados [+]

Conseller/a Marisol Morales de Cano [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Sílvia Miró Martín [+]

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)

Conseller/a Maria Helena de Felipe Lehtonen [+]

Grup 3

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

Conseller/a Lorena Torró i Garrido [+]

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Conseller/a Jesús Delgado i Almendros [+]

Experts

Conseller/a Ramon Bonastre i Bertran [+]

Conseller/a Jana Callís i Vilagut [+]

Polítiques Sectorials

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a José Manuel Jurado Villena [+]

Conseller/a Llorenç Serrano Giménez [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a Josefa García i Lorenzo [+]

Conseller/a José Martín Vives i Abril [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Juan José Meca Saavedra [+]

Conseller/a Antonio Sáenz Andrés [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Elena de la Campa Alonso [+]

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)

Conseller/a Salvador Guillermo Viñeta [+]

Grup 3

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

Conseller/a Maria Rovira Duran [+]

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)

Conseller/a Gemma Comajuncosa i Sambeat [+]

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)

Conseller/a Màrius A. Vizcarro i Gianni [+]

Experts

Conseller/a Gemma Cairó i Cèspedes [+]

Desenvolupament Territorial i Medi Ambient

Grup 1

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)

Conseller/a José Manuel Jurado Villena [+]

Conseller/a Carme Martínez Ruzafa [+]

Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Conseller/a Dionís Oña i Martín [+]

Conseller/a José Martín Vives i Abril [+]

Grup 2

Foment del Treball Nacional

Conseller/a Alba Cabañas Varales [+]

Conseller/a Jorge Juan Galofré Moragas [+]

PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya

Conseller/a Moisés Bonal i Ferrer [+]

Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)

Conseller/a Salvador Guillermo Viñeta [+]

Grup 3

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

Conseller/a Maria Rovira Duran [+]

Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)

Conseller/a Màrius A. Vizcarro i Gianni [+]

Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)

Conseller/a Xavier Pié i Dols [+]

Experts

Conseller/a Modest Guinjoan Ferré [+]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat