CTESC
Cercador

Inici > El Consell > Qui som > Membres del Consell

Membres del Consell

Lluís Franco i Sala

Conseller
Lloc i data de naixement
 • Barcelona, 06/12/1961.
Perfil:
 • Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials amb la qualificació "Cum Laude" per la Universitat de Barcelona.
 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Diplomat en estudis de Dret Civil Català.
Trajectòria professional:
 • Professor titular de l’àrea de coneixement Economia Aplicada, especialitat Política Econòmica, de la Universitat de Barcelona, des del 1992.
 • Autor de diverses publicacions sobre Política Econòmica, Economia Laboral, Economia del Medi Ambient, Defensa de la Competència i Economia Social de Mercat, entre d’altres temes.
 • Conseller de Treball de la Generalitat de Catalunya (1999-2002).
 • President del Tribunal Català de Defensa de la Competència (2003-2009).
 • Director de l’Agència Tributària de Catalunya (2011- abril 2014).
 • Prèviament, Director general de Règim Econòmic de la Seguretat Social del Departament d’Economia de la Generalitat de Catalunya.
Informació addicional:
 • Ha estat membre dels òrgans de govern de diferents entitats i patronats de l’àmbit sanitari i de l’àmbit dels serveis socials

Participació

Presidència o Secretaria Executiva

Presidència 27/05/2014 (DOGC núm. 6633, de 29/05/2014) *En actiu*

Projectes

DICLlei de mesures fiscals financeres, administratives i del sector públic28/12/2018PonentAprovat (18/01/2019 13:46:33)
DICAvantprojecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les estades en establiments turístics.14/11/2016PonentAprovat (28/11/2016 11:25:51)
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat