CTESC
Cercador

Inici > Dictàmens > Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa en tràmit d'informació pública

Normativa sobre matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals que s’ha incorporat al tràmit d’informació pública però de la que encara no s’ha sol·licitat dictamen al CTESC i no ha estat aprovada.

octubre 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
08/10/201906/11/2019Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.DOGC 7976Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

setembre 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
27/09/201918/10/2019Projecte de decret d'Administració Digital.DOGC 7969Polítiques Digitals i Administració Pública
19/09/201911/10/2019Projecte de decret del Registre d'Entitats de Medi AmbientDOGC 7963Territori i Sostenibilitat

juliol 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
23/07/201916/09/2019Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 18/2015, de 29 de juliol de 2015, de les organitzacions interprofessionals agroalimentàries,DOGC 7923Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
09/07/201930/07/2019Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).DOGC 7913Empresa i Coneixement
08/07/201929/07/2019Projecte de decret d'acreditació, concertació social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.DOGC 7912Treball, Afers Socials i Famílies

juny 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
14/06/201929/07/2019Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial.DOGC 7897Treball, Afers Socials i Famílies

abril 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
24/04/201916/05/2019Avantprojecte de llei modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència.DOGC 7859Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

març 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
14/03/201921/05/2019Projecte de decret pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial d'habitatge, i es despleguen els articles 12.9, 73.1 i 75.1 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.DOGC 7830Territori i Sostenibilitat

febrer 2019

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
14/02/201907/03/2019Projecte de decret d'establiment del sistema de vot electrònic en els processos d'eleccions a òrgans de representació del personal d'administració i tècnic al servei de l'Administració de la Generalitat de CatalunyaDOGC 7810Polítiques Digitals i Administració Pública
05/02/201926/02/2019Projecte de decret de desplegament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.DOGC7803Treball, Afers Socials i Famílies

desembre 2018

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
10/12/201804/01/2019Projecte de decret de modificació del Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents RuralsDOGC 7764Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

juliol 2018

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
18/07/201808/08/2018Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre de subvencions i ajuts de Catalunya.DOG 7666Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

juny 2018

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
26/06/201830/08/2018Projecte de decret sobre el Parc Natural del Montseny i sobre els espais del PEIN el Montseny i Cingles de BertíDOGC 7650Territori i Sostenibilitat

maig 2018

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
23/05/201820/06/2018Projecte de decret de procediments de gestió de residusDOGC 7625Territori i Sostenibilitat

octubre 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
20/10/201720/11/2017Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'habitatges buits i d'habitatges ocupats sense títol habilitant.DOGC7478Governació, Administracions Públiques i Habitatge

setembre 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
29/09/201723/10/2017Avantprojecte de llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya.DOG 7464Empresa i Coneixement
21/09/201716/10/2017Projecte de decret de suport a l'emancipació i a l'autonomia personal de les persones joves extutelades.DOGC 7459Treball, Afers Socials i Famílies
20/09/201711/10/2017Avantprojecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.DOGC 7458Justicia
08/09/201702/10/2017Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya.DOGC 7451Presidència

juliol 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
17/07/201707/08/2017Projecte de decret dels serveis de criança a la llar per a la petita infànciaDOGC 7413Treball, Afers Socials i Famílies

juny 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
19/06/201714/07/2017Avantprojecte de llei de territoriDOGC 7593Territori i Sostenibilitat

maig 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
25/05/201716/06/2017Projecte de decret dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a la infància i l'adolescènciaDOGC 7377Treball, Afers Socials i Famílies
25/05/201723/06/2017Projecte de decret pel qual es regula la Comissió de Delimitació TerritorialDOGC 7377Governació, Administracions Públiques i Habitatge
18/05/201702/06/2017Projecte de decret del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals.DOGC 7372Treball, Afers Socials i Famílies

març 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
30/03/201720/04/2017Projecte de decret de la Comissió del Fons per a la Protecció de l'Ambient AtmosfèricDOGC 7340Territori i Sostenibilitat

febrer 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
15/02/201709/03/2017Projecte de decret de modificació del Decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambientDOGC 7309Territori i Sostenibilitat
13/02/201706/03/2017Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/2008, d'11 de març.DOGC 9307Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

gener 2017

PublicacióFi del tràmitTítolFontDepartament
27/01/201717/02/2017Projecte de decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiuDOGC 7296Ensenyament
26/01/201715/02/2017Projecte de decret de l'Observatori de la Igualtat de Gènere.DOGC 7295Presidència
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat