CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

06/08 | Mercat de treballEstatal
Reial decret llei 8/2018, de 3 d'agost, pel qual es modifica el Reial decret llei 16/2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d'Activació per a l'Ocupació.
06/08 | Afers socials | Igualtat de gènereEstatal
Reial decret llei 9/2018, de 3 d'agost, de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la violència de gènere.
06/08 | Afers socials | Mercat de treballEstatal
Reial decret 997/2018, de 3 d'agost, pel qual es modifica el Reglament General d'inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

Juliol 2018 [>]

Destaquem...

Salut
Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l'accés universal al Sistema Nacional de Salut.
Sector primari
Decret 163/2018, de 17 de juliol, de venda directa de llet crua de vaca.
Mercat de treball
Resolució de 17 de juliol de 2018, de la Direcció General de Treball, per la qual es registra i publica el IV Acord per a l'ocupació i la Negociació Col·lectiva.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat