CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

16/05 | Afers socialsAutonòmic
ACORD GOV/69/2019, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Pla interdepartamental de suport a les famílies de la Generalitat de Catalunya, per al període 2018-2021.
03/05 | Economia i fiscalitatAutonòmic
Decret 89/2019, de 30 d'abril, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, del Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, i del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar.
09/04 | Mercat de treballEstatal
Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Secretaria d'estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el Pla Reincorpora-t, Pla triennal per a prevenir i reduir la desocupació de llarga durada 2019-2021.

Abril 2019 [>]

Destaquem...

Mercat de treball
Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Secretaria d'estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el Pla Reincorpora-t, Pla triennal per a prevenir i reduir la desocupació de llarga durada 2019-2021.
Afers socials
Decret 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat