CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

05/09 | SalutAutonòmic
Acord GOV/120/2019, de 3 de setembre, pel qual es crea l'Observatori de la Mort.
29/08 | SalutAutonòmic
Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.

L'objecte d'aquest Decret és regular el procediment d'acreditació per a la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà, en l'àmbit de les cures generals i de les cures especialitzades, de les infermeres i dels infermers.

Aquest procediment s'aplica al personal d'infermeria que presta serveis en els centres, serveis i establiments sanitaris, de caràcter públic i privat, del sistema de salut i del sistema de serveis socials, amb independència que presti serveis de cobertura pública o no.

02/08 | SalutAutonòmic
Llei 5/2019, del 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Agost 2019 [>]

Destaquem...

Salut
Decret 180/2019, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'acreditació de les infermeres i els infermers per a l'exercici de la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat