CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

30/09 | Sostenibilitat i medi ambientAutonòmic
Acord GOV/132/2019, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.
19/09 | Igualtat de gènereAutonòmic
Acord GOV/128/2019, de 17 de setembre, pel qual s'aprova el I Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.
05/09 | SalutAutonòmic
Acord GOV/120/2019, de 3 de setembre, pel qual es crea l'Observatori de la Mort.

Setembre 2019 [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat