CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

[+] [+]

Darreres referències incorporades [>]

10/12 | Mercat de treballEstatal
Resolució de 7 de desembre de 2018, de la Secretaria d'Estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de Xoc per a l'ocupació jove 2019-2021.
10/12 | Economia i fiscalitatEstatal
Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústrial i el comerç a Espanya.
07/12 | R+D+iEstatal
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Novembre 2018 [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat