Setembre 2019 | Igualtat de gènere

Autonòmic

19/09/2019 | Igualtat de gènereAutonòmic
Acord GOV/128/2019, de 17 de setembre, pel qual s'aprova el I Pla d'acció de suport a les empreses destinat al foment de la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes en el treball.
[DOGC núm. 7963, de 19.09.19]