CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Abril 2019 | Afers socials

Autonòmic

04/04/2019 | Afers socialsAutonòmic
Decret 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.

Estatal

08/04/2019 | Afers socials | ImmigracióEstatal
Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat