Setembre 2019 | Salut

Auton˛mic

05/09/2019 | SalutAuton˛mic
Acord GOV/120/2019, de 3 de setembre, pel qual es crea l'Observatori de la Mort.
[DOGC n˙m. 7954, de 05.09.2019]