CTESC
Cercador

Inici >

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Setembre 2018 | Unió Europea

Unió Europea

12/09/2018 | Mercat de treball | Unió EuropeaUnió Europea
Decisió (UE) 2018/1215 del Consell, de 16 de juliol de 2018, relativa a les orientacions per a les polítiques d'ocupació dels estats membres.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat