CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Darreres referències incorporades

19/06/2019 | Sector primariAutonòmic
Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais agraris.
12/06/2019 | Sostenibilitat i medi ambientUnió Europea
Directiva (UE) 2019/904 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient.
30/05/2019 | Educació i formació professionalAutonòmic
Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d'integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat.
23/05/2019 | Habitatge i urbanismeAutonòmic
Decret Llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora.
16/05/2019 | Afers socialsAutonòmic
ACORD GOV/69/2019, de 14 de maig, pel qual s'aprova el Pla interdepartamental de suport a les famílies de la Generalitat de Catalunya, per al període 2018-2021.
03/05/2019 | Economia i fiscalitatAutonòmic
Decret 89/2019, de 30 d'abril, de modificació del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Reglament de salons de joc, del Decret 24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d'accés a establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l'accés a salons de joc, casinos i sales de bingo, i del Decret 23/2005, de 22 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de màquines recreatives i d'atzar.
09/04/2019 | Mercat de treballEstatal
Resolució de 8 d'abril de 2019, de la Secretaria d'estat d'Ocupació, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 5 d'abril de 2019, pel qual s'aprova el Pla Reincorpora-t, Pla triennal per a prevenir i reduir la desocupació de llarga durada 2019-2021.
08/04/2019 | Sostenibilitat i medi ambientEstatal
Reial decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica.
08/04/2019 | Afers socials | ImmigracióEstatal
Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional.
04/04/2019 | Afers socialsAutonòmic
Decret 78/2019, de 2 d'abril, de creació i regulació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida de Ciutadania.
18/03/2019 | Habitatge i urbanismeEstatal
Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
12/03/2019 | Afers socials | Mercat de treballEstatal
Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.
07/03/2019 | Habitatge i urbanismeAutonòmic
Decret Llei 5/2019, de 5 de març, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
07/03/2019 | Igualtat de gènere | Mercat de treballEstatal
Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
05/03/2019 | Habitatge i urbanismeEstatal
Reial decret llei 7/2019, de l'1 de març, de mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer.
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat