CTESC
Cercador

Recull normatiu

Atès l'àmbit competencial del CTESC en matèries socioeconòmiques i laborals, aquest recull normatiu és una selecció de normes publicades en diaris oficials (DOGC, BOE, DOUE).

Totes les dates

2019 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>]

2018 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2017 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2016 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2015 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2014 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2013 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2012 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

Primera etapa (2006 - 2011)

2011 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2010 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2009 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2008 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2007 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

2006 [>]GEN [>] | FEB [>] | MAR [>] | ABR [>] | MAI [>] | JUN [>] | JUL [>] | AGO [>] | SET [>] | OCT [>] | NOV [>] | DES [>]

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat