Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats

Activitats

Agenda

Reunió amb el Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC

Activitat de la presidència

20/04/2021, 09.30h, Seu social PIMEC, c/Viladomat, 174, Barcelona

L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation

Presentació de l'informe

20/04/2021, 12.30h, Canal Youtube del CTESC

La crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures sanitàries per combatre-la han derivat, en els països més desenvolupats, en una profunda crisi econòmica, d'una intensitat sense precedents en l'època contemporània. Els fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal de la UE per al període 2021-2027 constitueixen una oportunitat única, i difícilment repetible en l'horitzó temporal de les pròximes dècades, per fer front a la crisi generada per la COVID-19 i per reconstruir el nostre sistema productiu, que ha de ser més ecològic, digital i resilient.

Davant d'aquesta situació, el CTESC ha elaborat l'informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next Generation, en el que s'analitzen els dèficits en matèria d'inversió a Catalunya a partir de l'estudi de l'estoc de capital per càpita disponible. L'objectiu és identificar aquelles inversions que, en el marc dels fons Next Generation EU, poden ser més rendibles socialment i econòmica per pal·liar i revertir els efectes de crisi de la COVID-19 i per fer realitat la transformació necessària que, en clau digital i ecològica ha d'experimentar amb urgència el nostre teixit productiu per dotar-lo d'una major resiliència.

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la presència i participació de l'Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, el Sr. Toni Mora Núñez, president del CTESC i el Sr. Ricard Bellera Kirchhoff, ponent de l'informe i conseller del CTESC, en representació de Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO).

Reunió amb el Sr. Joan Segarra, president de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació)

Activitat de la presidència

21/04/2021, 13.00h, CTESC

Reunió amb el Sr. Josep A. Planell, rector de la Universitat de la UOC

Activitat de la presidència

22/04/2021, 12.30h, Av. Tibidabo, 39-43

Assistència a l'acte de Nova Economia Fòrum, "Iñaqui Arriola. Consejero Govern Basc Habitatge, Planificació territorial, infraestructures."

Activitat de la presidència

23/04/2021, 09.00h, TEAMS

Reunió amb el Sr. Joan Caball Subirana, president de la Unió de Pagesos

Activitat de la presidència

26/04/2021, 11.00h, C/ Ulldecona, 21-33, 2a planta

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

Reunions dels òrgans

27/04/2021, 12.00h, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària

Reunions dels òrgans

28/04/2021, 10.00h, Telemàtica-Zoom

Ponència acte AEBALL, trobada del Fòrum Empresarial del Llobregat

Activitat de la presidència

29/04/2021, 09.30h, ZOOM

Intervenció, "acte AEBALL, trobada virtual del Fòrum Empresarial del Llobregat"

Activitat de la presidència

29/04/2021, 09.30h, ZOOM

Polítiques Sectorials

Reunions dels òrgans

30/04/2021, 11.00h, Sala de reunions de la 3a planta

  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 11/03/2021.
  2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
  3. Anàlisi i aprovació, si escau, del capítol 2 " R+D+I i societat digital de la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2020
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

Ple

Reunions dels òrgans

03/05/2021, 11.00h, Sala de Plens

  1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 12/04/2021.
  2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària.
  3. Compareixença de la Sra. Anna Simó i Castelló, presidenta del Consell Escolar de Catalunya (CEC).
  4. Informació de la presidència.
  5. Torn obert de paraules.

Reunió amb el Sr. Antoni Abad, president de CECOT

Activitat de la presidència

03/05/2021, 13.00h, Carrer de Sant Pau, 6, 08221, Terrassa

Grup de treball | Implantació i seguiment a Catalunya de la Better regulation Agenda

Reunions dels òrgans

03/05/2021, 16.30h, Sala annexa a la Sala de Plens

Reunió de seguiment CTESC - CADS, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible

Activitat de la presidència

04/05/2021, 12.30h, TEAMS

Grup de treball | Transició cap a una mobilitat intel·ligent i sostenible

Reunions dels òrgans

05/05/2021, 11.30h, Telemàtica-Zoom

Grup de treball | El temps de treball als convenis col·lectius

Reunions dels òrgans

14/05/2021, 10.00h, Telemàtica-Zoom

Reunió amb el Sr. Joan Carles Massot, president de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - JARC.

Activitat de la presidència

14/05/2021, 10.30h, C/ Ulldecona nº 21-31, 1º de Barcelona

Reunió amb l'Il·lm. Sr. Miquel Noguer Planas, alcalde de l'Ajuntament Banyoles

Activitat de la presidència

21/05/2021, 10.30h, Passeig de la Indústria, 25, 17820 Banyoles, Girona

Darrera actualització: 20/04/2021