Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Serveis > Activitats

Activitats

Agenda

FÒRU EUROPA "Don Javier Senent, Presidente de Cruz Roja Española"

Activitat de la presidència

27/10/2020, 09.00h, TEAMS

Grup de treball | Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Reunions dels òrgans

28/10/2020, 10.00h, Telemàtica - Zoom

Economia i Fiscalitat i Unió Europea

Reunions dels òrgans

30/10/2020, 10.00h, SEMI PRESENCIAL Sala de reunions de la 3a planta/ ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 21/07/2020.
 2. Elaboració i aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 3. Aprovació prèvia al Ple de l'informe sobre el treball autònom a Catalunya 2019
 4. Aprovaciò prèvia al Ple de l’anàlisi monogràfica sobre l’impacte de la Covid-19 en el treball autònom
 5. Informació de la presidència.
 6. Torn obert de paraules.

Ple

Reunions dels òrgans

02/11/2020, 12.45h, SEMI PRESENCIAL Sala de reunions de la 3a planta/ ZOOM

 1. Aprovació, si escau, de la proposta d'acta de la reunió del dia 23/09/2020.
 2. Aprovació, si escau, de la proposta de dictamen sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 3. Aprovació, si escau, de l'informe sobre el teball autònom a Catalunya 2019
 4. Aprovació, si escau, de l’anàlisi monogràfica sobre l’impacte de la Covid-19 en el treball autònom
 5. Aprovació, si escau, de la inclusió en el Pla de treball d'un informe sobre el sector Salut i social a Catalunya, la seva importancia econòmica.
 6. Informació sobre la transferència de crèdits 1/2020 del pressupost del CTESC 2020
 7. Informació de la presidència.
 8. Torn obert de paraules.

Grup de treball | Anàlisi de clàusules sobre el temps de treball als convenis col·lectius

Reunions dels òrgans

11/11/2020, 12.00h, Sala de reunions de la 3a planta - Virtual

Darrera actualització: 23/10/2020