Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web
indicadors

Número 148. Maig 2020

Web del CTESC

aquest mes...

Impacte en la contractació de la crisi de la Covid-19


maig 2020 | indicadors anteriors

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona | Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82

Indicadors socioeconòmics i laborals és una publicacio digital del CTESC
que recull indicadors significatius de la situació socioeconòmica i del mercat de treball.
A més, cada número recull un monogràfic dedicat a un tema d'actualitat sobre aquests aspectes.
Podeu consultar tots els Indicadors al web del CTESC.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat | Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat