Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

Actes del CTESC | http://ctesc.gencat.cat |
La qualitat de l'ocupació de la indústria a Catalunya
La recessió viscuda al món occidental des de l’any 2008 va suposar un increment molt important de la taxa d’atur, especialment a Espanya i Catalunya. Els darrers anys s’ha produït una certa recuperació de l’ocupació, però una de les qüestions que més preocupa és la qualitat de l'ocupació que s'està generant.

Mesurar la qualitat de l'ocupació no és fàcil, ja que és un concepte polièdric que engloba les característiques tant del lloc de treball com de l’ocupació i de les relacions laborals. El benestar de la població treballadora depèn en bona mesura d’aquest conjunt de factors. El treball és un factor essencial en la realització personal i la integració social, motiu pel qual la qualitat de l’ocupació inclou altres aspectes a banda d’un salari, un contracte o la durada d’una jornada. Així mateix, més enllà del benestar de la població, la qualitat de l’ocupació és un factor determinant de la participació al mercat de treball, la productivitat i el funcionament de l’economia. És a dir, també té implicacions a escala macroeconòmica.

Estudiar determinats aspectes de la qualitat dels llocs de treball en un context de globalització i canvi tecnològic accelerat ens pot ajudar a analitzar els canvis socials amb dimensions noves (més enllà del nombre de llocs de treball o de la distribució de la renda). Aquest fet hauria de derivar en millors polítiques públiques encaminades a millorar la qualitat de l’ocupació.

En aquest context, l'objectiu principal de l’informe és estudiar l’evolució de la qualitat de l’ocupació a la indústria, analitzar els factors que més incideixen en la determinació de la qualitat de l'ocupació i identificar els sectors industrials tractors en la creació d’ocupació de qualitat. Fruït d’aquesta anàlisi, s’emeten un seguit de consideracions i recomanacions rellevants en matèria de qualitat de l’ocupació.

La cloenda de l’acte anirà a càrrec de Maria Àngels Chacón i Feixas, consellera d'Empresa i Coneixement.
Inscripció ProgramaConsell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona
Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82
ctesc.gencat.cat · ctesc@gencat.cat

Places limitades. Les inscripcions s'admetran per rigorós ordre d'arribada. Entrada gratuïta.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic
dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica de l'acte.

Si no desitgeu rebre més aquest butlletí, podeu respondre a aquest mateix correu indicant-ho.

[més informació sobre la protecció de dades >]