Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

recull normatiu abril 2020 Web del CTESC

destaquem...
Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.
DOGC n˙m. 8124, de 30.04.20

Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector p˙blic i de creaciˇ de l'impost sobre les instalĚlacions que incideixen en el medi ambient.
Dictamen 03/2020 del CTESCDOGC n˙m. 8124, de 30.04.20

Decret 55/2020, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania i es modifica el Decret 123/2007, de 29 de maig, pel qual es determina el rŔgim aplicable a la solĚlicitud i concessiˇ de les prestacions socials de carÓcter econ˛mic de dret subjectiu, i es concreten els requisits per al reconeixement del dret a les prestacions creades, en desplegament de la Llei 13/2006, del 27 de juliol, de prestacions socials de carÓcter econ˛mic.
Dictamen 04/2020 del CTESCDOGC n˙m. 8124, de 30.04.20

Reial decret llei 11/2020, de 31 de marš, pel qual s'adopten mesures urgents complementÓries en l'Ómbit social i econ˛mic per a fer front al COVID-19.
BOE n˙m. 91, de 01.04.20

abril 2020 | reculls normatius anteriors

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona | Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82

El Recull normatiu és una publicació digital del CTESC
que recull les darreres novetats normatives publicades al DOGC, al BOE i al DOUE.
Podeu consultar aquest recull i reculls anteriors al web del CTESC.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat | Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat