Si no veieu aquest missatge correctament, feu click aquí

recull normatiu octubre 2019 Web del CTESC

destaquem...

Acord GOV/150/2019, de 22 d'octubre, de nomenament dels membres del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
DOGC núm. 7988, de 24.10.19

octubre 2019 | reculls normatius anteriors

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona | Tel: 93 270 17 80 · Fax: 93 270 17 82

El Recull normatiu és una publicació digital del CTESC
que recull les darreres novetats normatives publicades al DOGC, al BOE i al DOUE.
Podeu consultar aquest recull i reculls anteriors al web del CTESC.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat | Visiteu-nos a: ctesc.gencat.cat