CTESC
Cercador

Transparència

Com a entitat del sector públic, el Consell de Treball publica i manté actualitzada diversa informació d’interès ciutadà, d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Darrera actualització: 25/10/2018. Propera revisió prevista: 25/12/2018. Les dates d'actualització apareixen a cada element quan escau.

Organització

puja

Economia i finances

puja puja

Territori

  • Plans territorials sectorials
    No en disposem
  • Informació cartogràfica
    No en disposem
puja

Línies d'actuació

puja

Procediments i actuacions jurídiques

puja

Protecció de dades

puja
Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat