CTESC
Cercador

Inici > Transparència > Protecció de dades

Protecció de dades

Tractament: Base de dades de destinataris

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
  Identitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
  Adreça: Diputació, 284. 3a planta (08009 Barcelona)
  Contacte Delegat de Protecció de dades: protecciodadesctesc@gencat.cat
 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
  La finalitat és informar sobre les activitats del Consell i dels treballs que elabora.
 • Durant quant de temps conservarem les vostres dades
  Les dades només les conservarem durant el temps necessari per a les finalitats del tractament per a les que han estat recollides.
 • Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
  La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
 • A quins destinataris comunicarem les vostres dades
  No cedirem les vostres dades personals a tercers.
 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Consell deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Com podeu exercir els drets
  Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria Executiva del Consell per correu postal (Diputació, 284, 3a planta - 08009 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a butlletins.ctesc@gencat.cat des del correu al que rebeu els butlletins del Consell).
 • Quines vies de reclamació hi ha
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica [>].
 • Fitxa a l’Autoritat Catalana de protecció de dades [>]
puja

Tractament: Assistència a jornades

 • Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals
  Identitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
  Adreça: Diputació, 284. 3a planta (08009 Barcelona)
  Contacte Delegat de Protecció de dades: protecciodadesctesc@gencat.cat
 • Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals
  La finalitat és la creació dels llistats d'assistència, la tramesa d'informacions relacionades amb la jornada i l'expedició de certificats.
 • Durant quant de temps conservarem les vostres dades
  Les dades només les conservarem durant tres mesos.
 • Per quina raó utilitzem les vostres dades personals
  La base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és el vostre consentiment. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
 • A quins destinataris comunicarem les vostres dades
  No cedirem les vostres dades personals a tercers.
 • Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les dades
  Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Consell estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
  En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
  En determinades circumstàncies, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades motivant la sol·licitud. El Consell deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • Com podeu exercir els drets
  Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Secretaria Executiva del Consell per correu postal (Diputació, 284, 3a planta - 08009 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a secretaria.ctesc@gencat.cat des del correu amb el que us heu subscrit).
 • Quines vies de reclamació hi ha
  Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Podeu fer-ho mitjançant un escrit o a la seva seu electrònica [>].
puja

Accessos directes

Generalitat de Catalunya
© Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya | Diputació, 284 · 08009 Barcelona [>]
Tel.: 93 270 17 80 | Fax: 93 270 17 82 | ctesc@gencat.cat