Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

30/09/2022

Informe Situació del treball autònom a Catalunya 2021

El CTESC ha presentat l'informe Situació del treball autònom a Catalunya 2021, que va aprovar el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social en la sessió extraordinària del dia 19 de setembre de 2022.

L'informe planteja i analitza temàtiques de gran abast que tenen una incidència notable en la nostra economia i un impacte significatiu sobre el col·lectiu de persones autònomes. En aquesta línia, en la seva facultat d’òrgan consultiu i d’assessorament del Govern, el CTESC formula seixanta-cinc consideracions i recomanacions en els àmbits objecte de l'informe. El valor afegit que suposa el consens dels agents econòmics i socials que integren el CTESC avala i atorga una notorietat i una rellevància significatives a aquestes recomanacions.

Vídeo | Imatges | Presentació PDF
 

Taula de presentació de l'informe
Secretari general i secretària executiva
Taula amb el ponent

29/09/2022

Manifest per salvar el Mediterrani

Els coorganitzadors de la jornada "Salvem la Mediterrània", celebrada el dia 29 de setembre del 2022 a Montpeller, conjuntament amb altres organismes que han donat el seu suport, han signat el manifest "Mobilització general per salvar el Mediterrani", el qual té com a finalitat posar l’accent en les conseqüències mediambientals, per a l'economia i per a la salut, de la contaminació de plàstics al Mediterrani.

Tota la informació sobre la jornada

27/09/2022

Aprovat el Dictamen 13/2022

22/09/2022

Dictamen en preparació

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033 (PGSAC 2022-2033). La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient del CTESC.

05/09/2022

Dictamen en preparació

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera i Gòdia, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’habitatge i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC.

28/07/2022

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents als mesos de juliol i agost (núm. 172), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a la Memòria socioeconòmica i laboral de Catalunya 2021. Consideracions i recomanacions: sostenibilitat ambiental.

Activitats

Situació del treball autònom a Catalunya 2021

Jornades i seminaris

30/09/2022
12.30 - 14.00

Reunió amb el Sr. Sr. Oriol Estela, coordinador general del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona

Activitat de la presidència

03/10/2022
11.30 - 12.30

Grup de treball

Reunions dels òrgans

04/10/2022
10.00 - 12.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya