Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Notícies

01/02/2023

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de gener (núm. 177), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

24/01/2023

Dictamen en preparació

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual s'estableix la composició i el règim jurídic de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió d'Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

16/01/2023

Dictamen en preparació

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de Llei de l'Escola de l'Administració Pública de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials del CTESC.

16/01/2023

Dictamen en preparació

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, el Projecte de decret pel qual es modifica el Decret 87/2012, de 31 de juliol, sobre la pesca-turisme, el turisme pesquer i aqüícola i les demostracions de pesca en aigües marítimes i continentals de Catalunya. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Polítiques Sectorials del CTESC.

Activitats

Ple

Reunions dels òrgans

06/02/2023
12.45 - 14.45

Grup de treball

Reunions dels òrgans

07/02/2023
9.30 - 11.30

Reunió amb el Sr. Josep Lluís Salvadó Tenesa, president de l’Autoritat Portuària de Barcelona

Activitat de la presidència

07/02/2023
11.00 - 12.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya