Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Notícies

02/10/2023

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mesos de setembre (núm. 184), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

02/10/2023

Aprovat el dictamen sobre el Registre d'empreses licitadores i el Registre públic de contractes de Catalunya

El CTESC recomana suprimir la disposició transitòria que supedita l'entrada en vigor de la suspensió de la inscripció de les empreses inscrites, i de les qüestions relatives a la tramitació de les inscripcions, al fet que estigui operativa la transformació de l'eina informàtica al Registre.

Dictamen 13/2023

26/09/2023

Aprovat l'informe La situació del treball autònom a Catalunya 2022

El Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió ordinària del dia 26 de setembre de 2023, ha aprovat l'informe La situació del treball autònom a Catalunya 2022.

26/09/2023

Aprovat el dictamen sobre el Projecte de decret sobre la comercialització dels productes pesquers

El CTESC considera que el distintiu voluntari de “peix de llotja” i de “venda de proximitat” podria no ser del tot eficaç si la mesura no va acompanyada d’un control de l’Administració per evitar-ne un ús fraudulent.

Dictamen 12/2023

26/09/2023

Aprovat el dictamen sobre el Projecte de decret del registre de delegades i delegats de prevenció de riscos laborals

El CTESC considera positiu el desenvolupament de la norma per tal de normativitzar i regular la tasca d’informació en matèria de seguretat i salut laboral, tal com estableix l’Estratègia catalana de seguretat i salut laboral.

Dictamen 11/2023

26/09/2023

Dictamen en preparació

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei de l'impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Economia i Fiscalitat i Unió Europea del CTESC.

Activitats

Assistència a la presentació del llibre del Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya Sr. Roger Torrent "Del vapor al núvol"

Activitat de la presidència

04/10/2023
18.00 - 19.00

Situació del treball autònom a Catalunya 2022

Jornades i seminaris

05/10/2023
12.30 - 13.30

Assistència a la Presentació del 1r Informe sobre Transformació Social a Catalunya. Observatori per a la Transformació Social

Activitat de la presidència

05/10/2023
17.00 - 19.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya