Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

31/05/2023

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de maig (núm. 181), trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball de Catalunya.

10/05/2023

Jornada conjunta amb l'ICAB sobre arrelament per formació

El CTESC, juntament amb l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), han dut a terme la jornada Arrelament per formació amb l'objectiu d'analitzar els aspectes jurídics i socials derivats d’aquesta nova autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals que es regula al Reglament d’Estrangeria modificat pel Reial Decret 629/2022.

Toni Mora, president del CTESC, i Carmen Valenzuela, diputada de la Comissió d'Estrangeria de l’ICAB, han fet la inauguració i la cloenda de la jornada.

Imatges

Jornada conjunta sobre arrelament per formació amb l'ICAB

03/05/2023

Presentació de l'informe El sector cultural a Catalunya

El CTESC ha presentat l'informe El sector cultural a Catalunya, que va aprovar el Ple del Consell en la sessió extraordinària del dia 27 de març de 2023.

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya recomana afavorir la negociació col·lectiva al sector amb impuls del sector públic, si escau, atès que es tracta d'un sector atomitzat i amb dificultats per concretar convenis col·lectius de referència on molts subsectors (dansa, doblatge, etc.) no tenen conveni. També fa 50 recomancions per impulsar aquest sector.

Vídeo | Imatges | Presentació

Presentació de l'informe El sector cultural a Catalunya

15/03/2023

Oferta d'ocupació pública de Responsable de Comunicació i Documentació del CTESC

El CTESC convoca el procés de selecció per a la cobertura, amb caràcter laboral fix, d'una plaça de Responsable de Comunicació i Documentació. El termini de presentació de sol·licituds per a la participació en el procés finalitza el 14 d'abril de 2023.

La informació referent a aquesta convocatòria es troba al Portal de la Transparència del CTESC > Organització > Convocatòries.

Activitats

Grup de treball

Reunions dels òrgans

06/06/2023
10.00 - 12.00

Assistència a l'acte de cloenda i posterior dinar de germanor de la 40a Assemblea General de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya

Activitat de la presidència

07/06/2023
12.00 - 16.00

Mercat de Treball i Polítiques Socials

Reunions dels òrgans

08/06/2023
10.00 - 12.00

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació
20è Aniversari del CTESC

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadores i Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya