Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici

Sala de plens del Consell

Notícies

14/04/2021

Informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next Generation

Ja podeu consultar el text complet de l'informe L'estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l'oportunitat del fons Next Generation, aprovat pel Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 12 d'abril del 2021.

L’informe fa una diagnosi de la crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures sanitàries per combatre-la han derivat, en els països més desenvolupats, en una profunda crisi econòmica, d’una intensitat sense precedents en l’època contemporània.

Els fons Next Generation EU i el Marc Financer Pluriennal de la UE per al període 2021-2027 constitueixen una oportunitat única, i difícilment repetible en l’horitzó temporal de les properes dècades, per fer front a la crisi generada per la COVID-19 i per reconstruir el nostre sistema productiu, que ha de ser més ecològic, digital i resilient.

13/04/2021

Dictamen en preparació

La Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà Roura, ha tramès, per tal que el Consell el dictamini, l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d'orientació agrària. La proposta de dictamen serà analitzada i debatuda per la Comissió de Polítiques Sectorials.

12/04/2021

L'Informe de gestió 2020

La Comissió Executiva, per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en la sessió extraordinària del dia 19 d'abril de 2021, ha aprovat l'Informe de gestió 2020, on es recull l'activitat dels òrgans que el componen i els projectes duts a terme durant l'any. Podeu consultar el text de l'informe a l'apartat Documents del web.

12/04/2021

Aprovat el Dictamen 4/2021

La Comissió Executiva per delegació del Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la sessió extraordinària del dia 19 d'abril del 2021, ha aprovat el Dictamen 4/2021 sobre l'Avantprojecte de llei de foment de l'associacionisme.

29/03/2021

Indicadors socioeconòmics i laborals

Als Indicadors socioeconòmics i laborals, corresponents al mes de març (núm. 157) trobareu informació sobre indicadors de conjuntura econòmica i de mercat de treball i un monogràfic dedicat a l’impacte de la covid-19 en les exportacions catalanes.

Activitats

Reunió amb el Sr. Antoni Cañete, president de PIMEC

Activitat de la presidència

20/04/2021
9.30h - 10.30h

L’estoc de capital a Catalunya: el paper de la inversió pública i l’oportunitat del fons Next Generation

Jornades i seminaris

20/04/2021
12.30h - 13.30h

Reunió amb el Sr. Joan Segarra, president de la Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya (La Confederació)

Activitat de la presidència

21/04/2021
13.00h - 14.00h

més activitats

Dictàmens
Estudis i informes
Butlletins
L'Observatori de l'RSE
Memòria socioeconòmica
Indicadors
Recull normatiu
Centre de Documentació

Organitzacions representades

Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
Foment del Treball Nacional
PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya
Unió de Pagesos de Catalunya (UP)
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (FNCCP)
Confederació de Cooperatives de Catalunya (CCC)
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya