Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Actes

jornades, seminaris, presentacions

Web del CTESC

El temps de treball: canvis normatius, tendències emergents i regulació en els convenis col·lectius

15/07/2021, 10:00

Canal Youtube

L'acte de presentació d'aquest informe compta amb la participació del secretari de Treball, Enric Vinaixa, el president del CTESC, Toni Mora Núñez, i el ponent de l'informe i conseller del CTESC, José Antonio Pasadas, en representació de la Unió General de Treballadors (UGT).

 Inscripció 

L'enllaç a la jornada s'enviarà uns dies abans a les persones inscrites. El document íntegre de l'informe estarà disponible al web el mateix dia de la presentació.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Actes és el butlletí que informa de les jornades, seminaris i presentacions organitzats pel Consell.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica del monogràfic.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat
Protecció de dades