Si no veieu aquest missatge correctament, accediu a la versió web

Actes

jornades, seminaris, presentacions

Logotip de l'entitat coorganitzadora Web del CTESC

Jornada conjunta de presentació d'informes

"La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la pandemia" del CES d'Espanya

"La política de millora de la regulació a Catalunya" del CTESC

10/05/2022, 09:30

Sala de Plens del CTESC / Canal YouTube

09:30

Inauguració

Toni Mora Núñez, president del CTESC

Antón Costas Comesaña, president del CES d'Espanya

10:00

Presentació de l'informe del CES d'Espanya

La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la pandemia

Miguel Martínez Cuadrado, president de la comissió de treball de l’informe i conseller del CES d'Espanya

10:20

Col·loqui

Ana Belén Macho Pérez, professora agregada de Dret financer i tributari de la UPF

Sílvia Morgades Gil, professora Serra Húnter agregada de Dret internacional públic i Relacions internacionals de la UPF

10:50

Presentació de l’informe del CTESC

La política de millora de la regulació a Catalunya

Salvador Guillermo Viñeta, ponent de l’informe i conseller del CTESC

11:20

Col·loqui

Dolors Roo Garcia, cap de secció d'e-administració/ ACTIO del Servei d'Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona

Dolors Canals Ametller, professora titular de Dret administratiu de la Universitat de Girona

11:50

Conclusions de la jornada

Toni Mora Nuñez

Antón Costas Comesaña

12:10

Cloenda

Enric Vinaixa Bonet, secretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball

 Inscripció 

L'enllaç a la jornada s'enviarà uns dies abans a les persones inscrites. El document íntegre de l'informe del CTESC estarà disponible al web el mateix dia de la presentació.

Web de la Generalitat de Catalunya Twitter Flickr Linkedin Youtube Instagram Facebook Fonts RSS

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
Diputació, 284 · 08009 Barcelona · Tel: 93 270 17 80 · ctesc.gencat.cat

Actes és el butlletí que informa de les jornades, seminaris i presentacions organitzats pel Consell.

Aquest butlletí s'envia als subscriptors i a una selecció de correus generals d'accés públic dels àmbits d'activitat més coincidents amb la temàtica del monogràfic.

Comentaris, suggeriments, baixa o modificacions: butlletins.ctesc@gencat.cat
Protecció de dades