Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 15/2014

Dictamen 15/2014

sobre el Projecte de decret sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
19/05/2014
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
25

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 118/2014, de 5 d'agost, sobre la contractació i prestació dels serveis sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
23
Acceptades pel Govern
9,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
39%
Comentaris
Les observacions acceptades han estat bàsicament les referides a qüestions d’aclariment de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que cal incentivar la millora de la qualitat i l’eficiència en la prestació de serveis. També posa de manifest que en el pagament per resultats el Servei Català de la Salut hauria de garantir que les possibles ineficiències (en conseqüència menys recursos) no afectin negativament l'equitat del Sistema.

El CTESC considera que decidir els serveis que han de ser objecte d’un determinat conveni és una capacitat que correspon únicament i exclusiva al Servei Català de la Salut i que no és objecte de negociació amb les entitats proveïdores, sinó de participació amb elles. En el mateix sentit, es considera que decidir els objectius territorials de salut és competència del Departament i del Servei Català de la Salut, que els han de fixar amb la participació de les regions i sectors sanitaris i que la repercussió econòmica associada a aquests objectius és la que s’hauria d'acordar prèviament amb les entitats proveïdores o el conjunt d’entitats proveïdores d’un territori.

El CTESC considera que el Servei Català de la Salut, de forma prèvia a l’establiment de contractes o convenis amb els titulars de centres i establiments sanitaris que no pertanyin al SISCAT, hauria d’acreditar degudament la manca de suficiència del Sistema.

El CTESC recomana que en els casos en què el Consell de Direcció delegui l’establiment dels encàrrecs de gestió de serveis en el director o directora dels Serveis del Servei Català de la Salut, la ratificació ulterior es porti a terme en el Consell de Direcció següent al de la presa de decisió de la gestió de l’encàrrec.

El CTESC recomana una concreció dels criteris mitjançant els quals es fixaran l’import o els imports assignats de la contraprestació econòmica. També recomana que s’expliciti si el pagament de la contraprestació per resultats es pot fer efectiu anualment o de forma fraccionada al llarg de l’any a partir de l’avaluació parcial dels objectius.

El CTESC recomana que s’incorpori un règim transitori per implementar els canvis que suposa l’entrada en vigor de la norma, pel que fa a la contractació i prestació dels serveis sanitaris.

També es realitzen observacions de caire tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la norma i aclarir o acotar termes que s’hi utilitzen.

Darrera actualització: 24/04/2024