Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 11/2009

Dictamen 11/2009

sobre el Projecte de decret legislatiu pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
05/06/2009
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
0

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

Dictamen sense observacions avaluables a l’articulat.

Resum

En el dictamen es posa de manifest que el Projecte de decret legislatiu pel qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora dels residus compleix la disposició final de la Llei 9/2008. Aquesta disposició autoritza el Govern perquè, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor de la Llei 9/2008 es refongui en un text únic la Llei esmentada i altres tres lleis que són, la Llei 6/1993 reguladora dels residus, la Llei 15/2003 que modifica la llei 6/1993 i la Llei 11/2000 que regula la incineració de residus i també se l’autoritza perquè regularitzi, aclareixi i harmonitzi els textos de les dites lleis. En aquest sentit, en el dictamen es valora la diligència del Govern en donar resposta a aquesta disposició final per tal de contribuir a l’aclariment dels preceptes i salvaguardar la seguretat jurídica necessària.

Es considera que el Projecte de decret legislatiu sotmès a dictamen s’ajusta als termes de l’autorització feta per la Llei 9/2008 i que la refosa, regularització, aclariment i l’harmonització s’han realitzat amb correcció, sense que, amb caràcter general, les modificacions realitzades en el text suposin canvis de transcendència.

Darrera actualització: 03/07/2024