Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 08/2011

Dictamen 08/2011

sobre el Projecte de decret pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
03/10/2011
Aprovació
27 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions.

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
40%
Comentaris
El Govern ha acceptat les dues observacions referides a qüestions formals de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Dues de les observacions emeses pel CTESC són de caràcter tècnic.

En altres dues es demanen aclariments i precisions, per exemple, els subjectes passius han de presentar certa documentació en el cas de l’adquisició, per causa de mort i entre vius, de participacions en entitats (empresa familiar); es demana que s’aclareixi si la presentació d’aquesta documentació s’ha de fer conjuntament amb l’autoliquidació de l’impost, o bé amb posterioritat a requeriment de l’òrgan gestor o inspector. D’altra banda, se sol·licita que es determinin amb exactitud els tràmits que el causahavent ha de realitzar respecte a la sol·licitud d’ajornament de fins a un any del pagament de les liquidacions pactades.

També es demana que el silenci administratiu sigui positiu en cas que l’Administració no resolgui en el termini de sis mesos la sol·licitud del contribuent d’ajornament per manca de liquiditat.

En el vot particular, CCOO i UGT donen suport al Dictamen consensuat i fan constar el desacord amb les successives retallades operades en l’impost de successions i, especialment, amb la darrera que ha comportat que grans herències hagin deixat de tributar.

Consideren que la pràctica desaparició d’aquest impost és injustificable i inoportuna en l’actual context de crisi i de caiguda dels ingressos de la Generalitat. Entenen que no es pot renunciar a uns recursos necessaris per reactivar l’economia i garantir la protecció de les persones més vulnerables.

Darrera actualització: 02/01/2024