Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2007 > Dictamen 08/2007

Dictamen 08/2007

sobre el Projecte de decret sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per aquestes matèries

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
21/05/2007
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
0
Observacions a l’articulat
2

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 127/2007, de 5 de juny, sobre distribució de la potestat sancionadora entre els òrgans de la Generalitat de Catalunya per infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d'obstrucció a la tasca inspectora, i sobre la tramitació i instrucció dels procediments sancionadors per a aquestes matèries

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
2
Acceptades pel Govern
2,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
100%
Comentaris

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El Projecte de decret assigna al Departament de Treball la competència per conèixer, mitjançant la tramitació de l’expedient corresponent, les infraccions en matèries laborals, de prevenció de riscos laborals i d’obstrucció a la tasca inspectora. Igualment atribueix als diferents òrgans del Departament de Treball les competències sancionadores en funció del tipus d’infracció i de la quantia de la sanció. S’enuncien els principis de tramitació, l’ordenació i la instrucció del procediment.

El dictamen estableix dues observacions “de forma” per tal d’aclarir la redacció del text i fer-lo més entenedor.

Darrera actualització: 02/05/2024