Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2016 > Dictamen 12/2016

Dictamen 12/2016

sobre el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
19/12/2016
Aprovació
21 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
7
Observacions a l’articulat
18

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 PDF

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
18
Acceptades pel Govern
8,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
44%
Comentaris
El Govern ha acceptat, majoritàriament, les observacions referides a qüestions de millora del servei de transport. Millora dels serveis a centres de concentració d’activitat laboral, millora de seguritat i confort dels viatgers durant la prestació dels serveis i de millores a les estacions i parades.

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC comparteix els principals objectius que es pretenen assolir amb el Pla de transport de viatgers de Catalunya 2020 i recomana que es faci una descripció més detallada de les mesures que cal implementar i de la seva periodificació.

Posa de manifest el decalatge entre el termini de vigència de l’anterior Pla de transport de viatgers 2008-2012 i la data en la qual previsiblement s’aprovarà la proposta actual (dins l’exercici 2017) i considera que aquesta no és la forma escaient de dur a terme la programació. També destaca el desfasament de bona part de les dades de referència que recull el Pla i que serveixen de matriu per a la planificació de les mesures estratègiques.

El CTESC està d’acord en què el principal motiu de desplaçament de la població catalana és la mobilitat laboral i que aquest fet s’hauria de considerar més explícitament per desplegar i revisar les mesures incorporades al Pla.  Considera que cal impulsar més decididament les accions per millorar els serveis a centres de concentració d’activitat laboral; en aquest sentit, proposa incorporar les taules de mobilitat com a àmbits de concertació a cada polígon de més de 5.000 persones treballadores, a partir de les experiències ja existents i amb la coordinació de cada autoritat territorial de mobilitat.

El CTESC considera una oportunitat estratègica el projecte d’incorporar un nou sistema per accedir a les xarxes de transport públic, la T-Mobilitat, i proposa avançar més decididament en la integració tarifària dels diversos serveis públics de transport de cada una de les autoritats territorials de la mobilitat, de manera transitòria i fins que sigui operatiu el nou model de T-Mobilitat.

El CTESC indica que el Govern ha de desenvolupar el debat amb els agents econòmics i socials sobre el finançament del servei públic de transport, les zones tarifàries, els títols socials, els usos recurrents i  la revisió periòdica de preus, entre d’altres qüestions. En aquest sentit, atesa la transcendència del canvi en matèria de finançament i tarifari, el CTESC demana ser consultat sobre aquesta qüestió.

El CTESC considera que el nou corredor ferroviari Vandellòs-Tarragona podria deixar sense servei una part de l’actual línia R16 de Rodalies, afectant  importants nuclis de població (Salou) i un gran centre d’activitat (Port Aventura), per la qual cosa proposa que s’analitzi l’opció d’una nova adjudicació d’aquest servei.

El CTESC considera que s’ha de regular la situació actual de les parades dels serveis públics col·lectius de l’aeroport de Barcelona, ja que no hi ha senyalització ni delimitació concreta d’andanes i zona de parades ni una exposició correctament visible dels horaris de les diferents línies.

Amb relació a les estacions d’autobusos, el CTESC considera que cal definir un programa específic per a la millora de la seguretat, del confort i de l’accessibilitat del punts de parada de la xarxa d’autobusos, especialment en els trams interurbans. Considera que els serveis bàsics d’atenció a l’usuari que s’ofereixen en el recinte de l’estació han d’estar oberts i en bones condicions en les franges horàries en què es prestin els serveis de transport.

Pel que fa a la reorganització de les estacions dels autobusos de la ciutat de Barcelona, es considera que el Pla hauria d’incloure l’acostament dels usuaris del transport públic en autocar a intercanviadors i punts estratègics de la ciutat que escurcin el viatge i facin atractiva l’oferta de transport públic interurbà, sense portar els punts de parada a l’extraradi. 

També s’assenyala que cal abordar la millora de l’estació d’autobusos de Girona, que va ser enderrocada a l’inici de les obres del tren d’alta velocitat l’any 2009, construint-se’n una de forma provisional que s’ha vist perjudicada amb una reducció de l’espai d’operació.

El CTESC considera que el Pla de transport, com a eina de planificació, hauria de preveure la implantació dels mecanismes establerts en la disposició addicional onzena de la Llei 9/2003 de mobilitat, és a dir, el pla d’ordenació del sistema de peatges a les infraestructures viàries i els mecanismes necessaris perquè el transport públic col·lectiu de superfície estigui exempt de peatges.

Darrera actualització: 02/01/2024