Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 15/2009

Dictamen 15/2009

sobre el Projecte de decret d'aprovació dels estatuts de l'Agència Catalana de Turisme

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
15/06/2009
Aprovació
29 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
4
Observacions a l’articulat
9

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 192/2009, de 9 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de l'Agència Catalana de Turisme

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
9
Acceptades pel Govern
1,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
11%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació referida al fet que les entitats municipalistes tenien doble representació en el Consell General de Participació i s’ha suprimit aquesta doble representació

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera que l’Agència Catalana de Turisme és un bon instrument per la promoció de Catalunya com a destinació turística de referència. Es posa de manifest que aquest objectiu serà difícil d’aconseguir si no es compta amb la participació equilibrada de tots els organismes, estaments, i entitats interessades en el sector. Es demana que la composició del Consell de Direcció sigui equilibrada en la representació i la defensa de tot el territori català.

També es posa de manifest que si la Llei regula la possibilitat que s’incorporin com a membres del consell de Direcció representants de les empreses o les associacions d’empreses interessades en la promoció turística per mitja d’entitats sense ànim de lucre, el Decret no hauria de limitar-ho a una sola entitat. Es considera que en el Decret s’haurien de contemplar els criteris que emprarà l’administració per a la designació i selecció de les diferents entitats sense ànim de lucre. Pel que fa a la redacció actual del Decret sobre el fet de que l’aportació de l’entitat sense ànim de lucre no pugui ser inferior a la menor de les aportacions de la resta de persones membres del Consell de Direcció, es considera que això podria provocar una discriminació per motius econòmics.

Pel que fa a la composició del Consell General de Participació desenvolupada en el Decret amb una minoria de representants de la Generalitat s’assenyala que podria entrar en contradicció amb el que estableix la Llei, que la Generalitat ha de tenir el mateix nombre de representants que el que conformen la resta de membres del Consell General de Participació. Es posa de manifest que en la regulació de la composició s’ha de separar el que són agents socials, de les altres entitats. Es considera necessari que es clarifiqui la fórmula de participació econòmica de les entitats de participació pública.

Es recomana que es designi un representant del sector empresarial de l’agroturisme al Consell General de Participació ja que es considera necessari diferenciar els establiments de turisme rural en establiments d’agroturisme i allotjaments rurals.

Pimec ha presentat un vot particular en el que mostra el seu desacord en què la participació privada en aquesta entitat de dret públic es faci mitjançant una aportació econòmica. També considera que la fórmula que ofereix el Decret no garanteix el principi d’igualtat de condicions en l’accés als òrgans de decisió de l’Agència. Demana que es faci una reformulació de la norma per propiciar la participació de les pimes turístiques catalanes en aquest organisme.

Darrera actualització: 02/05/2024