Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 17/2014

Dictamen 17/2014

sobre el Projecte de decret sobre mesures per evitar la introducció i propagació d’organismes nocius especialment perillosos per al vegetals

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
11/06/2014
Aprovació
30 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
11

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
11
Acceptades pel Govern
5,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
46%
Comentaris
El Govern ha estat receptiu amb les observacions del CTESC, algunes de les observacions que no s’han acceptat pretenien precisar o clarificar la redacció de la norma

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC recomana preveure com s’han d’articular els mecanismes de comunicació en matèria fitosanitària entre els serveis territorials i els productors i els límits exigibles, atès que la manca de comunicació pot comportar sancions. També es recomana introduir en el preàmbul una explicació del perquè en aquesta norma no es regula el dret d’indemnització.

També es recomana que el Departament valori els efectes de la derogació de les normes proposades, ja que es constata que no s’ha aprovat la normativa que les hauria de substituir, per la qual cosa seran d’aplicació normes d’àmbit territorial superior, fet que genera un elevat grau d’incertesa, inseguretat jurídica i un risc en cas de manca de mesures preventives o d’actuació.

La resta d’observacions són de caràcter tècnic que recomanen clarificar certs aspectes de la norma i aclarir o acotar termes que s’hi utilitzen amb la finalitat de millora la redacció i la concreció de la norma.

Darrera actualització: 02/01/2024