Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2009 > Dictamen 05/2009

Dictamen 05/2009

sobre el Projecte de decret d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Ple
Data d’aprovació
06/04/2009
Aprovació
23 a favor, 0 en contra, 0 abstencions
Vots particulars
1
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
5

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 178/2009, de 17 de novembre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
5
Acceptades pel Govern
1,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
30%
Comentaris
El Govern ha tingut en compte una observació sobre el contingut de la norma i una altra de tipus formal

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

El CTESC considera positiu que es creï el Consell Rector del Sistema Estadístic de Catalunya com a òrgan de representació i participació dels productors del conjunt del Sistema i considera que els representants de les associacions municipals més representatives a Catalunya, els representants de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i el representant de la resta de cambres oficials de comerç haurien de formar part d’aquest Consell ja que són organismes productors d’estadística oficial i entitats de dret públic.

En relació amb el Consell Català d’Estadística, per fer-lo més operatiu i més proporcionat el conjunt de representants, es demana que en lloc d’haver-hi un representant per cadascuna de les universitats catalanes, sigui el Consell Interuniversitari qui designi dos persones en representació de les universitats catalanes. També es demana que s’inclogui a la norma el fet que el Consell Català d’Estadística pugui elaborar propostes i recomanacions per iniciativa pròpia, i que es reuneixi en sessió ordinària, al menys, dos cops l’any.

Vots particulars

Unió de Pagesos ha presentat un vot particular on manifesta i argumenta la seva opinió que un representant de les organitzacions professionals agràries més representatives a Catalunya hauria de formar part del Consell Català d’Estadística.

Darrera actualització: 02/01/2024