Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2010 > Dictamen 39/2010

Dictamen 39/2010

sobre el Projecte de decret del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
08/10/2010
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
2
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT)

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
4
Acceptades pel Govern
1,5
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
38%
Comentaris
El Govern ha acceptat una observació referides a qui integra el SISCAT i una altra referida al fet que els estàndards de qualitat han de tenir un seguiment i control per part de l’administració

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

En el Dictamen es posa de manifest que la norma realitza una adequació de l’antiga Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i l’anterior SISCAT a la situació actual de la xarxa d’entitats prestadores de serveis sanitaris per compte del Servei Català de la Salut. S’assenyala que amb aquesta adequació es realitza un canvi de concepció de les xarxes que passen de ser ordenades pel tipus de servei que presten i no pel seu caràcter monogràfic, com ha estat fins ara.

El CTESC considera que a més d’aquest canvi de model organitzatiu s’hagués hagut d’aprofundir en aspectes que haurien de millorar algunes de les qualitats del sistema públic de serveis sanitaris, com ara la participació ciutadana, l’estabilitat de les entitats integrades, l’estabilitat dels equips professionals i la transparència en la informació pública, especialment en els nivells més propers a la ciutadania.

A la norma s’afegeix un annex amb la relació de centres de la xarxa d’internament d’utilització pública de Catalunya. Ell CTESC considera que s’haurien d’afegir dos annexos més, un amb la relació d’entitats integrades al SISCAT que pertanyen a la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari d’utilització pública i un altre amb la relació de les entitats proveïdores de la xarxa de serveis de transport sanitari d’utilització pública.

Darrera actualització: 03/07/2024