Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2014 > Dictamen 06/2014

Dictamen 06/2014

sobre l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
24/03/2014
Aprovació
Unanimitat
Vots particulars
0
Observacions generals
3
Observacions a l’articulat
4

Grau d'acceptació

Projecte de llei de modificació de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema

Norma que ha decaigut per finalització de la legislatura.

Resum

El CTESC considera positiva la priorització dels acords amb els sectors de la distribució cinematogràfica i audiovisual i de l’exhibició, per facilitar l’accés al visionat en català de les obres cinematogràfiques i audiovisuals doblades o subtitulades que s’estrenin a Catalunya. També considera necessari impulsar el marc de cooperació amb les empreses exhibidores per contribuir al foment del consum en català a les sales d’exhibició.

El CTESC considera que, en lloc d’enumerar els quatre aspectes que s’han de tenir en compte per elaborar el reglament, convindria fer-ho d’una manera més general, fent esment de “les obligacions relatives a pel·lícules, exhibició en sales de cinema, publicitat i període d’implantació”.

El CTESC recomana que en la redacció de la norma es faci esment del que es produeix en “altres sectors culturals i de la comunicació”, en lloc de fer esment dels “altres àmbits com el televisiu, el radiofònic o el dels espectacles”.

El CTESC també recomana concretar l’abast del concepte “rendiment”, quan es parla de rendiment de les obres cinematogràfiques, i concretar que les empreses distribuïdores han d’incloure la versió en català en el menú lingüístic “en cadascun dels canals de comercialització en què operin”.

Darrera actualització: 02/05/2024