Saltar al contingut principal
Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya
Logo del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya

Inici > Documents > Dictàmens > 2011 > Dictamen 09/2011

Dictamen 09/2011

sobre el Projecte de decret pel qual es regula el contracte global d'explotació

Text complet del dictamen PDF

Òrgan d’aprovació
Executiva
Data d’aprovació
21/10/2011
Aprovació
4 a favor, 0 en contra, 1 abstenció
Vots particulars
1
Observacions generals
1
Observacions a l’articulat
7

Grau d'acceptació

Norma aprovada: Decret 2/2012, de 3 de gener, pel qual es regula el contracte global d'explotació

Observacions de modificació o addició al text
Proposades*
7
Acceptades pel Govern
6,0
Variacions al Parlament
No escau
Acceptació
86%
Comentaris
El Govern ha acceptat totes les observacions menys una referida a les despeses d’execució dels ajuts del contracte global d’explotació que abastin varis anys, el CTESC considera que s’hauria de preveure en compromissos pressupostaris pluriennals

(*) Només es comptabilitzen les que fan referència a fragments de la norma finalment publicada, o a supressions proposades i aplicades

Resum

Les observacions emeses pel CTESC en aquest Dictamen han estat eminentment de caràcter tècnic; entre d’altres qüestions, s’han proposat noves redaccions d‘articles per fer-los més entenedors o per evitar reiteracions.

Atès que la Llei de finances públiques faculta el Govern a establir compromisos pluriennals per a les despeses en transferència de capital, es proposa que el Projecte de decret reculli l’obligació que les convocatòries d’ajuts recullin els compromisos pressupostaris pluriennals en relació a les despeses l’execució de les quals abasta diversos anys.

En el vot particular, la Confederació de Cooperatives de Catalunya dóna suport al Dictamen consensuat i expressa la seva opinió sobre una qüestió que no ha estat recollida. El Projecte de decret elimina l’obligació que els plans d’explotació i les diagnosis, necessaris en els ajuts associats a inversions, hagin de ser realitzats per entitats d’assessorament prèviament autoritzades per l’Administració. Consideren que aquesta supressió comportarà un empobriment en nivells tècnics i qualitatius de les explotacions agràries. No comparteixen que això es justifiqui, com ho fa la memòria del Projecte de decret, en una reducció de càrregues administratives.

Darrera actualització: 02/01/2024